Monoszlói levendulaolaj 10 ml

Monoszlói levendulaolaj 10 ml

1990 Ft

Termékleírás


A MagyarProvence Levendulabirtok "zászlóshajó" terméke. 100%-os levendulaolaj. Kiváló minőségű francia levendulából (Lavandula angustifolia) előállított levendulaolaj. A birtokon semmiféle kemikáliát nem használunk, teljesen natúr körülmények között termesztjük a levendulát. Az olajat a "Nagy francia levendulaföld" elnevezésű dűlőről aratott levendulavirágból nyerjük ki, Pannonhalmán pároljuk le. Az aratás a legjobb időpontban, kizárólag napsütésben történik, ezáltal magas a növény illóolaj tartalma. Összetétele megfelel a gyógyszerkönyvi előírásoknak, tisztasága 10-szer tisztább, mint az előírás. A lehető legjobb minőséget biztosítja az egész termesztési folyamat során alkalmazott minőségbiztosítási eljárás: A GAP (Good Agricultural Practice = Jó Termelési Eljárás).

Külsőleg javasoljuk. Antibakteriális, fertőtlenítő, gyulladást csökkentő hatása van. Aromaterápiában használva feszültségoldó, idegerősítő, nyugtató hatású. 

Nagy tételben is várásolható, kozmetikusok, parfümkészítők kérjük keressenek személyesen. Gyógyszerkönyvi minőség! Biztonsági adatlapot kérésre küldünk.

Összetétel

Koncentráció

CAS

EU

1272/2008/EK rendelet szerinti osztályba sorolás (CLP)

 

 

Linalool

 

határérték: 20,0-45,0%

2018: 23,68%

 

78-70-6

 

201-134-

4

Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1B - H317

 

 

Linalyl Acetate

 

határérték: 25,0-45,0%

2018: 38,32%

 

115-95-7

 

204-116-

4

 

Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319

 

 

Kámfor

 

határérték: max.1,2%

2018: 0,45%

 

464-49-3

 

207-355-2

Flam. Sol. 2 - H228 Acute Tox. 4 (oral) - H302 Acute Tox. 4 (inhalation) - H332 STOT SE 2 - H371

 

 

Limonene

határérték: max. 1%

2018: 0,54%

 

138-86-3

 

205-341-

0

Flam. Liq. 3 - H226 Skin Irrit. 2 - H315 Skin Sens. 1B - H317 Asp. Tox. 1 - H304

Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410

 

 

Lavandulol

határérték: min. 0,1%

2018: 0,42%

58461-27-1

261-264-2

Acute Tox. 4 H302 3.2 Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H335

 

 

Terpinén-4-ol

határérték: 0,1-6,0%

2018: 11,37%

562-74-3

209-235-5

Acute Tox. 4 H302 3.2 Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H335

 

 

alfa-terpineol

határérték: max. 2,0%

2018: 1,07%

98-55-5

202-680-6

 

Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319

 

 

Lavandulil-acetát

határérték: min 0,2%

2018: 2,26%

20777-39-3

244-026-2

Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319

 

1,8 cineol (eucalyptol)

határérték: max 2,5%

2018: 1,07%

470-82-6

207-431-5

Flam. Liq. 3 - H226