Általános Szerződési Feltételek

(ÁSZF)
 
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) az Arspoetica Consult Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság (székhelye: 8273 Monoszló, zártkert 804., cégjegyzékszám: 19-06-509258, adószám: 20972677-2-19; továbbiakban Szolgáltató) által „MagyarProvence” név alatt nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban Ügyfél vagy Vevő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (A szolgáltató és az Ügyfél a továbbiakban együttesen Felek.)
 
A SZOLGÁLTATÓ
 
A MagyarProvence - levendula online áruházat a www.levendulamagyarprovence.hu weboldalon az Arspoetica Consult Bt. üzemelteti.
 
A Szolgáltató cégneve: Arspoetica Consult Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság
A Szolgáltató rövidített neve: Arspoetica Consult Bt.
A Szolgáltató cégjegyzékszáma: 19-06-509258
Nyilvántartásba vevő hatóság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága
A Szolgáltató adószáma: 20972677-2-19
A Szolgáltató ügyvezetője: Szentkirályi-Szász Krisztina
A Szolgáltató székhelye: 8273 Monoszló, zártkert 804.
A Szolgáltató levelezési címe: 8273 Monoszló, zártkert 804.
Telefonos ügyfélszolgálat: +36-30-290-55-39, +36-87-777-424 
Elektronikus ügyfélszolgálat: magyarprovence@gmail.com
 
A MagyarProvence adatvédelmi nyilvántartásba vételének igénylése a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál folyamatban van.
 
AZ ÁRUHÁZ
 
A MagyarProvence online áruház saját és nem saját készítésű Provence-i hangulatú textil termékeket, dísztárgyakat, illatszereket és kozmetikumokat árul. A webáruház kínálata a piaci igényeknek, trendeknek és az Arspoetica Consult Bt. üzletviteli döntéseinek megfelelően folyamatosan változik. Aktuális kínálatunk megfelel a pillanatnyilag webáruházunk kínálatában szereplő, az áruházban megtalálható termékekkel. A termékek mellett megjelenő képek illusztrációként szerepelnek és eltérhetnek a valóságtól. 
 
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS
 
www.levendulamagyarprovence.hu weboldalon keresztül összeállított elektronikus megrendelés leadásával és annak a Szolgáltató által történő „Megrendelés visszaigazolása” megnevezésű levelének visszaigazolásával a Felek között magyar nyelvű szerződés jön létre. A szerződést a felek írásban megkötöttnek tekintik. A szerződés tartalmi elemei: Általános Szerződési Feltételek, Számla – a Felhasználó kötelezően megjelölésre kerülő adataival, a csomag átvételéről szóló igazolás. 
 
A Szolgáltató köteles a Vevő által megrendelt és a Szolgáltató által visszaigazolt termékeket a megrendelőlapon megjelölt szállítási címre eljuttatni a szállítási határidőn belül. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a webáruházban feltünteti, hogy rendelésre tudja csak meghozni a terméket, ami azzal jár, hogy a szállítási határidő nő. Felhasználó ennek elfogadása és tudomásul vétele mellett rendeli meg a terméket, amely nincs raktáron.
 
A Vevő köteles az általa megjelölt címre kiszállított termékeket átvenni és a vételárat, ill. szállítási díjat a futár részére készpénzben kifizetni, amennyiben nem banki átutalással történt a fizetés.
 
Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.magyarprovence.hu weboldalon található elektronikus áruházon keresztül történik.
 
Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik, az  magyarprovence@gmail.com címen.
 
A MagyarProvence áruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, és jelen általános szerződési feltételeket elfogadja, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Szolgáltató a sikeres regisztrációt e-mailben visszaigazolja. 
 
A MagyarProvence webáruházban történő vásárlás a regisztrált felhasználók számára a www.magyarprovence.hu weboldalon, elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
 
REGISZTRÁCIÓ
 
A regisztráció kizárólag elektronikus úton írásban, a www.levendulamagyarprovence.hu weboldal főoldalán lévő Regisztráció menüpont alatt található adatlap kitöltése és elküldése útján történik, feltétele, hogy a Felhasználó minden szükséges, az adatlapon megjelölt adatát rendelkezésre bocsássa, valamint, hogy a jelen általános szerződési feltételeket elfogadja, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerje el. A Szolgáltató a sikeres regisztrációt e-mailben visszaigazolja.
 
A Szolgáltató jogosult visszautasítani bármely regisztrációs igényt, amennyiben a Felhasználó valótlan vagy hiányos adatokat ad meg a regisztrációs űrlapon, vagy az adatokból, illetve a körülményekből arra következtethet, hogy a regisztráció célja nem a weboldal rendeltetésszerű használata. A Szolgáltató jogosult továbbá a regisztrációt törölni, amennyiben a weboldal használata (böngészés, illetve vásárlás esetén) a felhasználó, vevő részéről visszaélést, jogellenes magatartást vagy cselekményt észlel.
 
A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért semminemű felelősség nem terheli.
 
A regisztrált Felhasználó regisztrációját bármikor írásban, az magyarprovence@gmail.com email címre, vagy a Szolgáltató levelezési címére tértivevényes-ajánlott levélben küldött kifejezett kérés útján megszüntetheti.
 
RENDELÉS
 
A regisztrált felhasználó csak saját nevében vásárolhat, illetve járhat el. Gazdálkodó szervezet esetében az arra jogosult, vagy felhatalmazott személy járhat el. A megrendelések leadása a MagyarProvence internetes áruházban kizárólag a www.levendulamagyarprovence.hu weboldalon keresztül, elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton, e-mailben küldi el a Felhasználó részére. A rendelés leadása előtt a Felhasználónak lehetősége van a regisztrációkor megadott adatok módosítására.
 
A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdés merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésre. 
 
A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.
 
A weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek árát nem befolyásolja.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves (a termék általánosan elfogadott árától jelentősen eltérő vagy rendszerhiba miatt megjelenő 0 Ft / 0 Ft) árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlja a helyes áron történő szállítást, amely ismeretében a Felhasználó elállhat a vásárlástól.
 
A Felhasználó a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 
A rendelések feldolgozása munkanapokon történik 9.00-18.00 óra között. Amennyiben ezután érkezik be a megrendelés, annak feldolgozására a következő munkanapon kerül sor.
 
A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására. Amennyiben az a munkaidő lejárta után történik az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra.
 Ügyfélszolgálatunk e-mailben visszaigazolja a Felhasználó megrendelését és a várható teljesítési dátumokat.
Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor.
 
SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
 
A Felhasználónak - az elektronikus megrendelés összeállítását követően - az áru kiszállítását az MPL futárszolgálat teljesíti. A megrendelés módosítására legkésőbb a Szolgáltató visszajelzéséig van lehetőség. A mindenkori szállítási határidőről az Ügyfelet írásban értesítjük.
 
A csomagokat az MPL azok felvételét követő munkanapon, munkaidőben (8-17) kézbesíti. Kérjük pontosan megadni az alábbi adatokat: Név, Irányítószám, Város (illetve kerület), Utca neve, Emelet, Ajtó szám. Ha a megadott szállítási címen  az ajtón (névtáblán vagy kapucsengőn) nem a Megrendelő/Vevő neve szerepel, kérjük, írja be a  megjegyzés rovatba az ajtón (névtáblán vagy kapucsengőn) látható nevet is. Amennyiben munkanapon, munkaidőben (8-17) nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni. Ha szállítási címként munkahelyi címet jelöl meg, kérjük, mindenképpen tüntesse fel a cég és a kiegészítő címadatokat a szállítási cím rovatban.
 
Kérjük, vegye figyelembe, hogy szállítási címként nem adható meg postafiók!
 
Kérjük a vásárlókat, hogy kizárólag abban az esetben rendeljék meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudják fizetni annak ellenértékét a futárnak! Újraküldését kizárólag a csomag és a meghiúsult, valamint az újraszállítás ellenértékének előre történő átutalása esetén áll a Szolgáltató módjában ismételten elindítani.
 
A Felhasználó köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt (szállítólevelet) aláírásával igazolni. Az áru kizárólag az átvételi elismervény (szállítólevél) aláírása, illetve az esetleges hiányokat, szemmel észlelhető hibákat rögzítő jegyzőkönyv ellenében kerül a Felhasználó részére átadásra. A vevőnek az átvételkor meg kell győződnie arról, hogy az általa megrendelt terméket szállították-e ki részére, illetőleg a kiszállított termék(ek) mennyiségben és szemmel láthatóan minőségben megfelel(nek) a megrendelésének. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat, a szállítmányozó jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével dokumentálni szükséges. Reklamációját így tudjuk csak érdemben kezelni.
 
Amennyiben a vásárló az előzetesen egyeztetett időpontban a kiszállított terméket nem veszi át, a futárszolgálat még egy alkalommal megkísérli a csomag kiszállítását. Sikertelen, illetve az ezt követő kiszállítás költsége a vásárlót terheli.
 
SZÁMLÁZÁSI, FIZETÉSI MÓDOK
 
A Felhasználó az elektronikus rendelés feladásakor kiválaszthatja a számára legmegfelelőbb fizetési módot (utánvétes, vagy bankkártyával történő fizetés). A számlát minden esetben az Arspoetica Consult Bt. állítja ki, amely tartalmazza az esetleges szállítási költséget is. A számlázási- és kiszállítási címeket a Felhasználó mind felhasználói fiókjában, mind a megrendelés feladásakor bármikor módosíthatja. A rendelés elküldése és annak általunk történt visszaigazolása után az ügyfélkapcsolaton keresztül kérhető segítség, amennyiben szükséges. A számlát minden esetben a megrendelt áruval együtt küldjük meg a Felhasználó részére.
 
A megrendeléskor a vevő az alábbi fizetési módok közül választhat:
 
·         a kiszállítást megelőzően, bankkártyás fizetés az interneten az Arspoetica Consult Bt. 10701049-45081909-52100008 számú CIB Bank számlájára,
·         kiszállításkor, az áru átvételekor, készpénzben a szállítónál (MPL)
 
A MagyarProvence webáruház részére a CIB Bank Zrt. (www.cib.hu) biztosítja a kártya elfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokolt használó kártya elfogadó rendszere által. Bankkártyás fizetéskor átirányítjuk a CIB Bank Zrt. fizetőoldalára, és a fizetés közvetlenül a Bank által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik. A bankkártyával történő fizetés esetén a sikeres tranzakciót követően – ez a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni elfogadást jelenti – a CIB Bank Zrt. elindítja a Kártyabirtokos számlájának megterhelését az áru vagy szolgáltatás ellenértékével. A biztonságot az adatok szétválasztása alapozza meg. A rendszer használatával az eladó (MagyarProvence) csak a megrendelt áru mennyiségét, a szállítási címet kapja meg a vevőtől, a CIB Bank Zrt. pedig a kártyaadatokat. A fizető oldal adattartalmáról az eladó (MagyarProvence) nem értesül, azokat csak a CIB Bank Zrt. érheti el. A tranzakció sikeres vagy sikertelen eredményéről a Bank a Kártyelfogadót tájékoztatja.
 
Amennyiben a tranzakció eredményéről, annak sikertelensége esetén, okáról, részleteiről szeretnél tájékozódni, kérjük, vedd fel a kapcsolatot a CIB BANK ZRT-vel (www.cib.hu).
 
A fizetés pontos menete:
 
1., Kiválasztod a webáruházban az árut, melynek összegét bankkártyás fizetéssel kívánod teljesíteni.
2., Ezt követően átkerülsz a CIB Bank Zrt. biztonságos fizetést garantáló oldalára, ahol a fizetés megkezdéséhez kártyaadataidat szükséges kitölteni.
3., A fizetést követően visszatérsz a webáruház internetes oldalára.
 
Áruházunkban az alábbi kártya típusokkal lehet fizethetni:
 
A CIB Bank Zrt. internetes fizetési rendszere a MasterCard, a VISA termékcsaládba tartozó VISA és VISA Electron (az Electronnál csak abban az esetben, ha azt a kibocsátó bank engedélyezi) bankkártyák használatát, valamint internetes használatra alkalmas webkártyákkal történő fizetés lehetőségét teszi lehetővé.
 
ELÁLLÁS
 
Az Ügyfélnek jogában áll, a megrendelést követően, de még a kiszállítás előtt a vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás okán a vevőnek fizetési kötelezettsége nincs, a megrendeléskor kifizetett, de nem átvett (lemondott) termék árát a Felhasználó számára legfeljebb 30 napon belül jóváírjuk. A lemondást az magyarprovence@gmail.com e-mail címen jelezheti.
 
Amennyiben az Ügyfél a termék házhozszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételi elismervényével, szállítólevéllel igazolt átvételét követő 15 munkanapon belül indoklás nélkül megteheti. Az elállásra nyitva álló 15 munkanap a termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napját követő napon kezdődik, ha azonban eddig az időpontig a Felhasználó nem kapta meg a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5). kormányrendelet 3. § szerinti írásbeli megerősítést, az elállási jog ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig gyakorolható. Az elállási jog írásban is gyakorolható. Ebben az esetben a meghatározott 8 munkanapon belül a vásárlónak egy erről szóló nyilatkozatot kell küldenie az info@magyarprovence.hu e-mail címre.  A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó jogszabályi szabályozást a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5). kormányrendelet tartalmazza.
 
A terméket a Felhasználónak eredeti, sértetlen állapotban számlával vagy annak másolatával együtt, saját költségén kell visszajuttatnia a Szolgáltató levelezési címére (Arspoetica Consult Bt. 1061 Budapest, Paulay Ede utca 8.). Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére a Szolgáltatónak nincs lehetősége. Bizonyos esetekben nem gyakorolhatja az elállási jogot, ha a csomagolást a vásárló felbontotta. 
 
Abban az esetben, ha a terméket a Felhasználó használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen visszajuttatni, a Szolgáltató nem vállalja a  termék teljes áron történő visszavásárlását. Az olyan termékek esetén például, amelyek higiéniai vagy egészségügyi okok miatt, valamint természetüknél fogva nem követelhetők visszavételre – pl. kozmetikumok – nem követelhetők azok visszavétele, ha azok csomagolása felbontásra került, illetve a fogyasztó már megkezdte a rendeltetésszerű használatot. A Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
 
GARANCIA
 
Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt cégünk díjmentesen kijavítja – olyan termék esetén ahol ez lehetséges -, illetve kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, a vásárló választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól. Jelentéktelen hiba esetén nincs helye elállásnak. Kérjük, hogy a hibás termék/sérülés tényét az átvételt követő 3 napon belül jelezze ügyfélszolgálatunkon.
 
A www.magyarprovence.hu oldalon szereplő olyan linkek, melyek más Szolgáltató oldalaira vezetnek át, az ott megvásárolt termékekre, az ott hatályos rendelkezések és kötelezettségvállalások érvényesülnek, ezek a www.levendulamagyarprovence.hu webáruházától teljesen függetlenek.
 
ADATVÉDELEM
 
A weboldal használatát az Üzemeltető nem köti regisztrációhoz. A webáruházban történő vásárláshoz azonban regisztráció szükséges, melynek során az Üzemeltető a felhasználó személyes adatainak birtokába jut. Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.
 
Az adatvédelmi irányelveink az  alábbi cím alatt találhatóak meg: ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT.
 
FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS
 
A webáruházon keresztül történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A Felhasználó, illetve az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.
 
A Szolgáltató nem felel a vis maiorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat:
·     a weboldal használatából, vagy üzemzavarából,
·     az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
·     az információ továbbítási késedelemből adódó,
·      vírusok okozta,
·     szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,
·       vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért.
 
A Szolgáltató bármikor jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, a jelen általános szerződési feltételeket bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók. Árváltozás esetén a változást megelőzően feladott megrendelés esetében a régi - változást megelőző - ár érvényes és kerül felszámításra.
 
SZERZŐI JOGOK
 
Az Arspoetica Consult Bt. www. magyarprovence. hu weboldala szerzői jogvédelem alá tartozik. A weboldalon megjelenített tartalom egészét, illetve részeit a saját személyes használattal eltérő célra és mértékben kizárólag az Arspoetica Consult Bt. előzetes, írásbeli engedélye alapján lehet bármilyen formában felhasználni, módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. Adatainkat a legnagyobb gondosság mellett állítottuk össze, de az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk.
 
www.levendulamagyarprovence.hu domain név kizárólagos tulajdonosa az ArsPoetica Consult Bt. és a domain név szerzői jogi védelmet élvez.
 
ÉRVÉNYESSÉG
 
A jelen általános szerződési feltételekben foglaltak - így a szállításra és megrendelésre vonatkozó feltételek is - továbbá a weboldalon feltüntetett árak csak és kizárólag a webáruházban történő vásárlás (interneten keresztül történő megrendelés) esetén érvényesek.
 
 
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
 
A Szolgáltató megtesz mindent annak érdekében, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) kormányrendeletben, és a Ptk-ban rögzített rendelkezések irányadóak.
 
A Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre tekintettel a Szolgáltató kéri, gondoskodjon jelszava megfelelő titokban tartásáról. A Felhasználó ezen felelőssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez, ennek bizonyítása azonban Felhasználót terheli. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.
 
A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
 
A Szolgáltató jogosult a felhasználók részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a Felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Felhasználó által a regisztrációkor, valamint a  hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak. 
 
A Felhasználó az önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni a szolgáltató leiratkozási linkjein keresztül vagy az  info@magyarprovence.hu email címen. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a Felhasználó részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a Felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül. A Szolgáltató az adatokat a kérés beérkezését követően legkésőbb 10 munkanapon belül törli. 
 
A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
 
A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja az Üzemeltető általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.
 
                                                                                         Monoszló, 2016. január 31.